DigitalPact-skolen

Digitalisering ved Buterland skole

DigitalPact-skolen

Men digitale medier bringer også nye prinsipper inn i skolehverdagen.
Rammeverket for mediekompetanse viser hvilke viktige temaer som også må behandles i skolen. Buterland skole er i ferd med å utvikle et konsept for disse ulike temaene. Målet er å gjøre elevene kjent med disse temaene for fremtiden og gjøre dem i stand til å håndtere dem på en trygg måte. Sikkerheten i gjennomføringen sikres blant annet av mediekonseptet til Buterland skole. Digitale medier tas imidlertid også i betraktning i utviklingen av skolens interne arbeidsplaner.

Her er litt viktig informasjon til deg:

Oversikt over rammeverket for mediekompetanse i NRW

Mer om dette

Guide til mediekonsept

Mer om dette

Hva er rammeverket for mediekompetanse?

Mer om dette