Škola DigitalPact

Digitalizácia v škole Buterland

Škola DigitalPact

Digitálne médiá však prinášajú do každodenného života školy aj nové princípy.
Rámec mediálnych kompetencií ukazuje, ktorým dôležitým témam sa treba venovať aj v škole. Buterlandská škola v súčasnosti pripravuje koncepciu týchto rôznych tém. Cieľom je oboznámiť žiakov s týmito témami do budúcnosti a umožniť im bezpečne s nimi zaobchádzať. Bezpečnosť realizácie je okrem iného zabezpečená mediálnou koncepciou Buterlandskej školy. Digitálne médiá sa však zohľadňujú aj pri tvorbe interných plánov práce školy.

Tu je niekoľko dôležitých informácií:

Rámec mediálnych kompetencií NRW Prehľad

Viac na

Sprievodca mediálnym konceptom

Viac na

Čo je rámec mediálnej gramotnosti?

Viac na