DigitalPact-skolan

Digitalisering på Buterlandskolan

DigitalPact-skolan

Men de digitala medierna för också in nya principer i skolans vardag.
Ramverket för mediekompetens visar vilka viktiga ämnen som också måste behandlas i skolan. Buterlandskolan håller för närvarande på att utveckla ett koncept för dessa olika ämnen. Målet är att eleverna ska bli bekanta med dessa ämnen inför framtiden och kunna hantera dem på ett säkert sätt. Säkerheten i genomförandet garanteras bland annat av Buterlandskolans mediekoncept. Men digitala medier beaktas också i utvecklingen av skolans interna arbetsplaner.

Här är lite viktig information för dig:

Ramverk för mediekompetens NRW Översikt

mer

Guide för mediekoncept

mer

Vad är ramverket för mediekunskap?

mer