Фасада с надпис "Buterlandschule"

Pinboard

Свети Никола идва в дома ни

На 06.12.2023 г. отново настъпи това време. Както всяка година, Свети Никола посети класовете в училище Buterland.
Първите класове представиха по две различни песни. Те бяха посветени на математиката и буквите. Вторите класове рецитираха стихотворение.

Свети Николай обаче не е неподготвен. Той разказа на учениците за техните особено добри постижения през изминалата година. Въпреки това Свети Николай трябваше да вдигне показалеца си и да каже няколко предупредителни думи.

Свети Никола в клас 1б разговаря с децата, които са с него

През третата и четвъртата година той почука веднъж на вратата и поздрави приятелски децата. Молбата му беше те да продължат да бъдат дружелюбни и добри деца в училище и у дома.

Учениците се зарадваха на посещението на Свети Никола. Свети Николай обаче не дойде с празни ръце. Всяко дете получи по една кобила. Учениците много се зарадваха на това и го изядоха по време на почивката за закуска. От хапката беше останало съвсем малко.