Fasáda s nápisem "Buterlandschule"

Pinboard

Mikuláš přichází k nám domů

Dne 6.12.2023 opět nastal ten čas. Jako každý rok navštívil třídy Buterlandské školy Mikuláš.
Každá z prvních tříd předvedla dvě různé písně. Ty se týkaly matematiky a písmen. Druhé třídy přednesly básničku.

Mikuláš však nebyl nepřipraven. Vyprávěl žákům o jejich mimořádně dobrých výsledcích v uplynulém roce. Přesto musel Mikuláš zvednout ukazováček a pronést několik varovných slov.

Mikuláš ve třídě 1b mluví s dětmi, které jsou s ním.

Ve třetím a čtvrtém ročníku jednou zaklepal na dveře a přátelsky pozdravil děti. Jeho prosba zněla, aby byly i nadále přátelské a hodné děti ve škole i doma.

Žáky potěšila návštěva Mikuláše. Mikuláš však nepřišel s prázdnýma rukama. Každé dítě dostalo kobylí líčko. Žáci z toho měli velkou radost a snědli ji během snídaňové přestávky. Z sousta zbylo jen velmi málo.