Fasáda s nápisem "Buterlandschule"

Pinboard

Číst a být čten

"Čtení je důležité!" je věta, kterou děti jistě slyší několikrát týdně doma od rodičů nebo od učitelů ve škole.
Aby se z nich stali dobří čtenáři, je naprosto nezbytný neustálý trénink čtení. Proto od letošního školního roku začínají VŠECHNY děti v Buterlandské škole svůj školní den čtením, při kterém si kreativním způsobem upevňují své čtenářské dovednosti. Vždyť čtení by mělo být i zábavou.
Aby se posílila motivace dětí ke čtení, navštívily 2. a 3. třída veřejnou knihovnu v Gronau. Tam si mohly volně listovat podle svých individuálních zájmů a ochutnat různé knižní žánry. Dalo se očekávat, že zájem žáků se probudí. Nyní se mnohé děti vydají do veřejné knihovny s rodiči znovu, aby si vypůjčily knihy. V každém případě tato návštěva posílila zájem dětí o čtení a ukázala jim, že důležitou četbu lze spojit i se zábavou!

Rádi bychom touto cestou poděkovali veřejné knihovně v Gronau. Díky nim mohlo téměř 160 dětí šest dopolední obdivovat množství knih, uvelebit se ve čtenářském koutku, poslouchat příběhy a poznávat široké možnosti knihovny.