Fasáda s nápisom "Buterlandschule"

Pinboard

Čítať a byť čítaný

"Čítanie je dôležité!" je veta, ktorú deti určite počujú niekoľkokrát do týždňa doma od svojich rodičov alebo od svojich učiteľov v škole.
Aby sa deti stali dobrými čitateľmi, je absolútne nevyhnutný neustály tréning čítania. Preto od tohto školského roka VŠETKY deti v buterlandskej škole začínajú svoj školský deň časom na čítanie, v ktorom si kreatívnym spôsobom posilňujú svoje čitateľské zručnosti. Veď čítanie by malo byť aj zábavné.
Aby sa posilnila motivácia detí k čítaniu, navštívili 2. a 3. ročník verejnú knižnicu v Gronau. Tam mohli voľne listovať podľa svojich individuálnych záujmov a ochutnať rôzne knižné žánre. Dalo sa očakávať, že záujem žiakov sa prebudil. Teraz si mnohé deti pôjdu do verejnej knižnice s rodičmi opäť požičať knihy. V každom prípade táto návšteva posilnila záujem detí o čítanie a ukázala im, že dôležité čítanie sa dá spojiť aj so zábavou!

Chceli by sme vysloviť veľké poďakovanie verejnej knižnici v Gronau. Vďaka nim mohlo takmer 160 detí počas šiestich dopoludní obdivovať množstvo kníh, uvelebiť sa v čitateľskom kútiku a počúvať rozprávky a spoznať mnohé možnosti knižnice.