Fasáda s nápisom "Buterlandschule"

Pinboard

Mnoho otázok o záchrane a živote

zľava: J. Doods, L. Jager

Tretiaci sa na hodinách prírodovedy zaoberali témou prvej pomoci. Naučili sa, ako sa zotavuje, ako sa aplikujú obväzy a ako sa správne aplikujú náplasti. Na záver série tém bol pozvaný L. Jager. Už niekoľko rokov pracuje v hasičskom zbore v Gronau.

Po krátkom privítaní pán Jager predstavil video hasičskej stanice v Gronau. Bola predstavená nová budova, vysvetlený každodenný život na hasičskej stanici a znázornené používanie vozidiel. Ukázané boli aj funkcie rôznych bezpečnostných výstrojov.

Po skončení videa mohli študenti klásť otázky o práci hasiča.

Samozrejme, L. Jager mal so sebou aj svoju uniformu. Tú si obliekol na konci podujatia. Jej súčasťou bola aj dýchacia maska na tvári a kyslíková fľaša na chrbte.


Video s hasičmi z Gronau si môžete pozrieť aj tu: