Facade med bogstaverne "Buterlandschule"

Tavle

Mange spørgsmål om redning og liv

fra venstre: J. Doods, L. Jager

Tredje klasse behandlede emnet førstehjælp i deres naturfagstimer. De lærte om hvilestilling, hvordan man lægger en forbinding, og hvordan man sætter plaster korrekt på. L. Jager var inviteret til at afslutte rækken af emner. Han har arbejdet for brandvæsenet i Gronau i flere år.

Efter en kort velkomst præsenterede Jager en video af brandstationen i Gronau. Den nye bygning blev præsenteret, hverdagen på brandstationen blev forklaret, og brugen af køretøjerne blev illustreret. Funktionerne af de forskellige sikkerhedsdragter blev også vist.

Efter videoen havde eleverne mulighed for at stille spørgsmål om arbejdet som brandmand.

L. Jager havde selvfølgelig også sin uniform med. Den tog han på ved afslutningen af arrangementet. Den indeholdt også en åndedrætsmaske til ansigtet og en iltflaske på ryggen.


Videoen af Gronau-brandvæsenet er også tilgængelig her: