Facade med bogstaverne "Buterlandschule"

Tavle

Kirkebesøg i adventstiden

Børn går på række gennem byen mod den protestantiske kirke
på vej til kirke gennem byen

Onsdag den 13. december 2023 fejrede Buterland Skole en gudstjeneste. På trods af det ikke så gode vejr ankom alle sikkert til den protestantiske bykirke. Der ventede diakonisse Jennifer Feldevert-Höveler og pastor Thomas Klümper.

Hele arrangementet fokuserede på adventstiden, som indvarsler juletiden. Julehistorien var i centrum. Men i stedet for at læse den op fra Bibelen, som man plejer, blev historien grebet an på en anden måde. De to præster spurgte eleverne, hvad julehistorien handlede om. En lang række børn var med til at sammensætte historien.

Præst og diakon taler med eleverne på kirkebænkene

Men før juletiden kommer adventstiden. Det var også temaet for gudstjenesten. Adventskalenderen og adventskransen blev forklaret og illustreret. De fire adventssøndage fik endda en "lille låge" i gudstjenesten. Bag hver af disse lå der et særligt træk ved advents- og juletiden. Ører, en næse, en mund og et hjerte blev afbildet. Disse billeder stod for positive og venlige ting og handlinger, der sker mellem mennesker. Eleverne sagde for eksempel, at man hører eller siger venlige ord, dufter til lækre småkager eller får venlige komplimenter, som fylder hjertet. Der var mange flere ideer fra børnene.

Mellem bønnerne, julehistorien og meget andet blev der selvfølgelig også sunget. For at alle elever kunne synge med på dagen, var sangene blevet øvet flittigt i skolen på forhånd. Diakon Lukas Klee spillede guitar. Han blev akkompagneret af musiklæreren fru Dalhaus, som øvede sangene med børnene i klassen.

Vi ønsker alle en fredfyldt adventstid og en glædelig jul.