Den gamle skolebygning set fra siden
Ny bygning set fra skolegården
Nybyggeri set fra en parkeringsplads
Tag mellem gammel og ny bygning

de

Nyheder