Stara šolska stavba s strani
Nova stavba z vidika šolskega dvorišča
Nova stavba z vidika parkirišča
Streha med staro in novo stavbo

de

Novice