Fasada z napisom "Buterlandschule"

Plošča za pripenjanje

Plošča za pripenjanje