Fasada z napisom "Buterlandschule"

Plošča za pripenjanje

slikarski "vandalizem"

Šola Buterland se trenutno obnavlja ali preoblikuje. Zato se tako imenovana "stara stavba" ruši. Da pa bi bil čas v tej stavbi še lepši in prijaznejši, različni razredi trenutno barvajo stene na hodniku.

Hodnik je bil trenutno bel in redek. Da pa bi se sedanji učenci še vedno znašli v svoji znani šolski stavbi, so steni dodali barvo. Tako bo vsaj majhen del njih ostal v stavbi, tudi če jo bodo v bližnji prihodnosti porušili, učencem pa se je to zdelo še posebej odlična zamisel, zato so že zaprosili, da bi na enak način oblikovali tudi notranjost zabojnikov.

Trenutni rezultat: