Fasad med texten "Buterland School

Pinboard

målerisk "vandalism"

Buterlandskolan håller för närvarande på att byggas om eller omgestaltas. Det är därför den så kallade "gamla byggnaden" rivs. Men för att göra tiden i denna byggnad ännu vackrare och vänligare målar olika klasser för närvarande väggarna i korridoren.

Korridoren var för närvarande bara vit och gles. Men för att de nuvarande eleverna fortfarande ska kunna befinna sig i sin välbekanta skolbyggnad håller man på att sätta färg på väggen. På så sätt kommer åtminstone en liten del av dem att stanna kvar i byggnaden, även om den rivs inom en snar framtid, och eleverna tyckte att detta var en särskilt bra idé, varför de redan har bett att få utforma insidan av containrarna på samma sätt.

Det aktuella resultatet: