Fasad med texten "Buterland School

Pinboard

Adventssång i idrottshallen

Barn sjunger medan de sitter i gymmet
Barn sjunger i gymnastiksalen

Strax före lovet samlades elever och lärare i gymnastiksalen. Att sjunga tillsammans är en del av "traditionen" på Buterlandsskolan. Musikstyckena hade redan övats flitigt under de föregående veckorna på musiklektioner och på särskilt schemalagda lektioner. Under musikalisk ledning av fru Dalhaus sjunger alla tillsammans med självförtroende och glädje.

De sjöng sånger som " Jag önskar mig en helig Kristus " eller "Mitt lilla ljus". Barnen var särskilt förtjusta i dessa sånger. Efter evenemanget frågade några av eleverna om de kunde sjunga dessa sånger igen på nyåret. Det skulle ha varit så roligt.


Vi önskar alla en fridfull tid och en bra start på 2024.