Den gamla skolbyggnaden från sidan
Nybyggnad från skolgårdens synvinkel
Ny byggnad ur ett parkeringsperspektiv
Tak mellan gammal och ny byggnad

de

Nyheter