Fasad med texten "Buterland School

Klasser

Klass 1a (fru Rüschhoff-Nadermann)

Föräldrarepresentanter: Fru Hirschfeld, Fru Wessendorf

Klass 1a, klasslärare fru Rüschhoff-Nadermann


Klass 1b (fru Overmeyer)

Föräldrarepresentanter: Fru Kleine-Ruse, Fru Lutzke

Klass 1b, klassföreståndare fru Overmeyer


Klass 1c (Herr Timmer)

Föräldrarnas företrädare: Fru Schölzchen, Fru Kosse

Klass 1c, klassföreståndare Mr. Timmer


Klass 2a (fru Dahlhaus)

Föräldrarepresentanter: Fru Richter, Fru David

Klass 2a, klassföreståndare fru Dalhaus


Klass 2b (fru Melchers)

Föräldrarepresentanter: Fru Richter, Fru Grabkowski

Klass 2b, klassföreståndare Ms Melchers


Klass 2c (fru Elfert)

Föräldrarepresentanter: Franke, Lessin-Rymar

Klass 2c, klassföreståndare Ms Elfert


Klass 3a (fru Vorspohl)

Föräldrarepresentanter: Fru Lösch, Fru Schrade

Klass 3a, klassföreståndare fru Vorspohl


Klass 3b (fru Doods)

Föräldrarepresentanter: Fru Schalk, Fru Klaas

Klass 3b, klassföreståndare fru Doods


Klass 3c (fru Targas)

Föräldrarepresentanter: Fru Akkaya, Fru Cöklu

Klass 3c, klassföreståndare fru Targas


Klass 4a (fru Gelking)

Föräldrarepresentanter: Fru Schippers, Fru Schulze Tenberge

Klass 4a, klassföreståndare fru Gelking


Klass 4b (Herr Krage)

Föräldrarepresentanter: Fru Wawerka, Fru Hildebrand

Klass 4b, klassföreståndare Mr. Krage


Klass 4c (Fru Fortmann)

Föräldrarepresentanter: Fru Busmann, Fru Meyer-Hiepler

Klass 4c, klassföreståndare Herr Mollenhauer