Fasad med texten "Buterland School

ÜMI

ÜMI

Vi är en registrerad ideell förening som grundades 1998 på initiativ av föräldrar. Vid behov kan vi erbjuda barnomsorg för ditt barn efter slutet av den tredje perioden i skolan fram till kl. 13.30. Upp till 75 barn tas om hand från måndag till fredag. Du kan själv bestämma hur många dagar i veckan ditt barn ska tas om hand. Detta gör det lite lättare för dig att kombinera familj och karriär. Eftersom detta är ett daghem erbjuder vi inte läxhjälp. Istället kan barnen leka, pyssla eller vila under överinseende av våra barnskötare Heidi Krabbe, Gaby Richters, Jasmin Fischer och Elisabeth Thebelt.

Bland annat ser vi till att det alltid finns frukt och vatten tillgängligt för att släcka den lilla hungern eller törsten.

Du kan nå vårdpersonalen under vårdtimmarna på det mobilnummer som anges till höger.

Den nuvarande styrelsen i vår förening består av följande personer:

1:e ordförande: Markus Busen

2:e ordförande: Sebastian Richter

Biträdande jurist: Christina Schatz