Fasada z napisem "Buterland School

ÜMI

ÜMI

Jesteśmy zarejestrowanym stowarzyszeniem non-profit założonym w 1998 r. z inicjatywy rodziców. W razie potrzeby możemy zapewnić opiekę nad dzieckiem po zakończeniu trzeciej klasy szkoły do 1.30 pm. Od poniedziałku do piątku opiekujemy się maksymalnie 75 dziećmi. Możesz sam zdecydować, ile dni w tygodniu Twoje dziecko powinno być pod opieką. Ułatwia to łączenie życia rodzinnego i zawodowego. Ponieważ jest to opieka dzienna, nie oferujemy pomocy w odrabianiu lekcji. Zamiast tego dzieci mogą bawić się, robić robótki ręczne lub odpoczywać pod opieką naszych opiekunek Heidi Krabbe, Gaby Richters, Jasmin Fischer i Elisabeth Thebelt.

Między innymi upewniamy się, że owoce i woda są zawsze dostępne, aby zaspokoić mały głód lub pragnienie.

Możesz skontaktować się z opiekunami w godzinach opieki pod numerem telefonu komórkowego podanym po prawej stronie.

Obecny skład zarządu naszego stowarzyszenia przedstawia się następująco:

1. przewodniczący: Markus Busen

2. przewodniczący: Sebastian Richter

Współpracownik: Christina Schatz