Fasáda s nápisom "Buterlandschule"

ÜMI

ÜMI

Sme registrované neziskové združenie, ktoré vzniklo v roku 1998 z iniciatívy rodičov. V prípade potreby môžeme zabezpečiť starostlivosť o vaše dieťa po skončení tretej vyučovacej hodiny do 13.30 hod. Od pondelka do piatku sa staráme až o 75 detí. Sami sa môžete rozhodnúť, koľko dní v týždni by malo byť o vaše dieťa postarané. Vďaka tomu je pre vás o niečo jednoduchšie skĺbiť rodinu a kariéru. Keďže ide o dennú starostlivosť, neponúkame pomoc pri domácich úlohách. Namiesto toho sa deti môžu hrať, robiť ručné práce alebo odpočívať pod dohľadom našich opatrovateliek Heidi Krabbe, Gaby Richters, Jasmin Fischer a Elisabeth Thebelt.

Okrem iného dbáme na to, aby bolo vždy k dispozícii ovocie a voda na zahnanie malého hladu alebo smädu.

Opatrovateľky môžete zastihnúť počas opatrovateľských hodín na mobilnom telefónnom čísle uvedenom vpravo.

Súčasné predstavenstvo nášho združenia má nasledovné zloženie:

1. predseda: Markus Busen

2. predseda: Sebastian Richter

Hodnotitelia: Christina Schatz