OGS

OGS

Všeobecné

V našom OGS sa o deti staráme nielen každý deň v týždni od 11:00 do 16:30, ale máme aj pedagogický štandard. V súčasnosti máme miesto pre 50 detí v dvoch skupinách. O každú z nich sa stará hospodárka a dve opatrovateľky a majú aj "skokana". Naše OGS má dve skupinové miestnosti s toaletami, umývadlami na umývanie zubov a po dve miestnosti na domáce úlohy. Okrem toho máme čiastočne vydláždenú vonkajšiu plochu s vybavením ihriska, ako je otočná preliezačka, betónový futbalový stôl a vonkajšia tabuľa. V popoludňajších hodinách môžeme pod dohľadom tráviť čas aj na zvyšku školského areálu (napr. na futbalovom ihrisku).

Denná rutina

V závislosti od počtu hodín sa domáce úlohy robia najprv v rámci dozoru nad domácimi úlohami a potom sa podáva obed alebo naopak. Spoločný obed medzi 12:30 a 13:00 je pre nás veľmi dôležitý a je súčasťou našej spoľahlivej, stabilnej a rodinnej štruktúry, ktorú chceme našim deťom ponúknuť. Deti sa tiež podieľajú na prestieraní stola, upratovaní a organizácii dňa.

Po obede nasleduje prestávka na odpočinok a od 14:00 sa začína dozor nad domácimi úlohami. Dopĺňajú ju hodiny našich učiteľov, ktorí podporujú zamestnancov OGS v ich práci. Po domácich úlohách a obede nasledujú popoludňajšie aktivity (stolové hry, hry na školskom dvore, čitateľské kútiky, hudobné kútiky, ručné práce, maľovanie, turistika, varenie, pečenie...), ktoré sú tento rok doplnené o Arbitrážny klub a Taekwondoo klub. O 15:45 majú obe skupiny krátku reflexiu dňa. Medzi 16:00 a 16:30 si deti môžu vyzdvihnúť alebo ísť domov samé.

Vzdelávanie

Vzdelávanie zohráva dôležitú úlohu aj v každodennom živote našej OGS. Snažíme sa o atmosféru, ktorá sa vyznačuje toleranciou, ohľaduplnosťou, rešpektom a uznaním medzi deťmi a všetkými zamestnancami našej školy. Mala by sa podporovať samostatnosť a schopnosť riešiť konflikty, aby sa naše deti naučili prevziať zodpovednosť za seba a za ostatných a stali sa tak súčasťou našej spoločnosti.