OGS

OGS

Allmänt

I vår OGS tas barnen inte bara om hand varje dag i veckan mellan kl. 11.00 och 16.30, utan vi har också en pedagogisk standard. För närvarande har vi plats för 50 barn i två grupper. De tas om hand av en hushållerska och två barnskötare och har dessutom en "hoppare". Vår OGS har två grupprum med toaletter, handfat för tandborstning och två läxrum vardera. Dessutom har vi ett delvis stenlagt utomhusområde med lekredskap som en roterande klätterställning, ett fotbollsbord av betong och en svart tavla utomhus. Vi kan också tillbringa tid på resten av skolområdet (t.ex. fotbollsplanen) på eftermiddagen under övervakning.

Daglig rutin

Beroende på antalet timmar görs läxorna först i läxhjälpen och sedan serveras lunch, eller tvärtom. Den gemensamma lunchen mellan 12:30 och 13:00 är mycket viktig för oss och är en del av vår pålitliga, stabila och familjeliknande struktur som vi vill erbjuda våra barn. Barnen är också delaktiga i att duka av, plocka undan och organisera dagen.

En vilopaus följer efter lunchen och avslutas med läxläsning från kl. 14.00. Den kompletteras med lektioner från våra lärare som stöder vår OGS-personal i deras arbete. Efter läxläsning och lunch följer eftermiddagsaktiviteter (brädspel, spel på skolgården, läshörnor, musikhörnor, hantverk, målning, vandring, matlagning, bakning, ...) som i år kompletteras med en skiljedomsklubb och en Taekwondoo-klubb. Klockan 15.45 har båda grupperna en kort reflektion över dagen. Mellan 16:00 och 16:30 kan barnen hämtas eller gå hem ensamma.

Utbildning

Utbildning spelar också en viktig roll i det dagliga livet i vår OGS. Vi strävar efter en atmosfär som kännetecknas av tolerans, hänsyn, respekt och uppskattning bland barnen och all personal på vår skola. Självständighet och förmågan att hantera konflikter bör uppmuntras så att våra barn lär sig att ta ansvar för sig själva och andra och på så sätt blir en del av vårt samhälle.