Gammal skolbyggnad Frontalvy

Arbete under det tredje och fjärde året

Multiprofessionellt team för gemensamt lärande i grundskolor

Multiprofessionellt team

Sedan läsåret 2021/2022 har skolor haft ett särskilt jobb för det tredje och fjärde året. Detta kallas "multiprofessionella specialister i gemensamt lärande på grundskolor". Det finns många situationer i skolan som går utöver det normala undervisningssättet. Herr Zellner har arbetat med detta sedan februari 2023.

Hans ansvarsområden under det tredje och fjärde året:

 • Stöd i klassrummet
  • Skapa en positiv och produktiv inlärningsatmosfär (teamteaching)
  • Stärka och främja självkänslan
  • Främjande av grundläggande färdigheter (läsning, aritmetik, etc.)
  • Följa med barn som behöver hjälp med inlärning eller behöver utmanas
  • Genomförande av små sociala utbildningstillfällen, klassråd
  • Samutforma lektioner så att alla elever kan lära sig bra
  • Kontaktperson för elever med problem som de inte vill dela med sig av till klassläraren
 • Kontaktperson för
  • Rådgivning av olika slag
  • Föräldrar när klassföreståndare (3:e och 4:e året) är sjuka
  • Rådgivning om gymnasieskolor
  • Frågor om utbildning och skola
  • Webbplats och tillhörande PR
  • Digitaliserings- och medieteknikfrågor av alla slag