pogled na staro šolsko stavbo od spredaj

Delo v tretjem in četrtem letniku

Multiprofesionalni tim pri skupnem učenju v osnovnih šolah

Večpoklicna ekipa

Od šolskega leta 2021/2022 imajo šole tretje in četrto leto posebno delo. To se imenuje "multiprofesionalni strokovnjaki za skupno učenje v osnovnih šolah". V šoli je veliko situacij, ki presegajo običajni način poučevanja. Gospod Zellner se s tem ukvarja od februarja 2023.

Njegova področja odgovornosti v tretjem in četrtem letu:

 • Podpora v razredu
  • ustvarjanje pozitivnega in produktivnega učnega vzdušja (timsko poučevanje).
  • Krepitev in spodbujanje samozavesti
  • spodbujanje osnovnih spretnosti (branje, računanje itd.)
  • Spremljanje otrok, ki potrebujejo pomoč pri učenju ali jim je treba pomagati.
  • Izvedba manjših socialnih usposabljanj, razredni svet
  • sooblikovanje pouka tako, da se lahko vsi učenci dobro učijo.
  • Kontaktna oseba za učence s težavami, ki jih ne želijo deliti z razrednim učiteljem
 • Kontaktna oseba za
  • Različna svetovanja
  • starši, kadar zbolijo vodje razredov (3. in 4. letnik)
  • Nasveti o srednjih šolah
  • Vprašanja o izobraževanju in šoli
  • Spletno mesto in s tem povezani odnosi z javnostmi
  • digitalizacija in vse vrste vprašanj medijske tehnologije