gammel skolebygning sett forfra

Arbeid i det tredje og fjerde året

Flerprofesjonelle team i felles læring på barneskolen

Multiprofesjonelt team

Siden skoleåret 2021/2022 har skolene hatt en egen stilling for tredje og fjerde årstrinn. Dette kalles "tverrprofesjonelle spesialister i felles læring i grunnskolen". Det er mange situasjoner i skolen som går utover den vanlige undervisningen. Zellner har jobbet med dette siden februar 2023.

Hans ansvarsområder i det tredje og fjerde året:

 • Støtte i klasserommet
  • Skape en positiv og produktiv læringsatmosfære (teamundervisning)
  • Styrke og fremme selvfølelsen
  • Fremme av grunnleggende ferdigheter (lesing, regning osv.)
  • Følge barn som trenger hjelp med læring eller trenger å bli utfordret.
  • Gjennomføring av små sosiale treningssamlinger, klasseråd
  • Samutforming av undervisningen slik at alle elever kan lære på en god måte
  • Kontaktperson for elever med problemer som de ikke ønsker å dele med klasselæreren.
 • Kontaktperson for
  • Rådgivningssamtaler av ulike slag
  • Foreldre når klasseledere (3. og 4. trinn) er syke
  • Råd om videregående skoler
  • Spørsmål om utdanning og skole
  • Nettsted og tilhørende PR-arbeid
  • Digitaliserings- og medieteknologispørsmål av alle slag