Den store ombyggingen

EN KRØNIKE OM EN OMORGANISERING AV SKOLEN

Den store ombyggingen

Høsten 2023

De første lekeapparatene til containerlandskapet ble deretter demontert høsten 2023. Fra da av var skolegården kun et sted for byggegjerder. Det ble laget en passasje for lastebilene, noe som resulterte i to soner i skolegården. Fordi det var så liten plass, ble det "forskjøvet friminutt" igjen. Tredje- og fjerdeklassingene hadde pause først, etterfulgt av første- og andreklassingene. Slike pauser fantes allerede under covid-19-pandemien. Fra desember 2023 var det igjen en felles skolegård for alle elevene.

desember 2023

De nye "bygningene" ble satt opp av containere i desember. Elevene skal undervises der inntil den gamle skolebygningen er ombygd eller rekonstruert. I første omgang er det tredje- og fjerdeklassene som skal flytte inn i dette landskapet. Men også de klassene som allerede har hatt undervisning i de eksisterende containerne, skal flytte inn.

Januar 2024

Rektors kontor og sekretærens kontor flytter inn i det "nye" bygget. Alt skal pakkes og merkes i flytteesker. Vaktmesterens materiell og undervisningsmateriellet flyttes etter hvert.

Februar 2024

De første kablene for internett og brannvern er lagt. De første skapene er også installert i den midlertidige skolebygningen. Disse kommer fra Euregio-skolen i Gronau. Vaktmesteren, Kortbus, har allerede fått alle verktøyene sine på det nye rommet sitt. Hvis lærerne trenger undervisningsmateriell, er noe av det allerede "flyttet".

Mars 2024

Det ble levert nye tavler til de nye klasserommene. Det er gjort et skille mellom linjene og størrelsene på eskene: store linjer og esker for første og andre klasse og små linjer og esker for tredje og fjerde klasse. I tillegg er materiellet fra flyttekassene (januar 2024) tilbake i hyllene. Hyllene står nå i containerenheten.
Lekeapparatene fra den tidligere skolegården har endelig fått plass på området igjen. Fundamentet må imidlertid fortsatt herdes.

April 2024