gammel skolebygning sett forfra

Sosialt arbeid i skolen

Aktivitetsområde

Sosialt arbeid i skolen

Sosialt arbeid i skolen er en selvstendig del av ungdomsomsorgen - det kombinerer sosialpedagogiske tilnærminger med de daglige kravene i skolehverdagen.

Det primære målet med skolesosialt arbeid er å styrke de personlige og sosiale ferdighetene til alle som er involvert i skolehverdagen på en slik måte at man oppnår positive effekter på lærings- og skoleklimaet og på den personlige utviklingen. Rådgivningstjenester for skole- og familieutfordringer er også tilgjengelig for foreldre og foresatte samt lærere, og det henvises til tjenester og hjelp utenfor skolen etter behov.

Sosialt arbeid i skolen er basert på prinsippene om

 • Frivillighet: Det er frivillig å ta imot rådgivningstjenester.
 • Taushetsplikt: Jeg er underlagt taushetsplikt. Innholdet i samtalene krever ditt samtykke hvis de skal videreformidles. Barnevernsmessige aspekter er unntatt.
 • Pålitelighet: Jeg er til stede og tilgjengelig for elever, lærere og foreldre/familier. Deres bekymringer blir tatt på alvor.

Skolesosialt arbeid er et samarbeidsprogram for elever, lærere og foreldre. Involvering og tilstedeværelse i skolehverdagen er viktig for å være lett tilgjengelig for elevene.

For elevene

 • Individuell rådgivning, intensiv støtte til enkeltelever (for sosiale/emosjonelle problemer - ikke læringsinnhold)
 • Klasserelaterte prosjekter om temaer som sosiale og emosjonelle ferdigheter, konfliktløsning, grensesetting og mye mer.
 • Forebyggende tilbud og rådgivning (ikke-voldelig kommunikasjon, klassefellesskap)


Til foreldre/familier/foresatte

 • Rådgivning for skole-, familie- og andre problemer
 • Formidling av støttetjenester
 • Støtte ved overganger i skolen
 • Felles rådgivningssamtaler for deg og barnet ditt


For lærerne

 • Case-diskusjoner
 • Kriseintervensjon
 • Samorganisering av foreldrekvelder og prosjektdager
 • Rådgivning


Komitéarbeid

Et annet viktig arbeidsområde er deltakelse i arbeidsgrupper. Dette skaper et bærekraftig nettverk mellom de ulike samarbeidspartnerne i familienes sosiale miljø.