Gammal skolbyggnad Frontalvy

Socialt arbete i skolan

Verksamhetsområde

Socialt arbete i skolan

Socialt arbete i skolan är ett självständigt verksamhetsområde för ungdomsvård - det kombinerar socialpedagogiska metoder med de dagliga kraven i skollivet.

Det främsta målet med socialt arbete i skolan är att stärka de personliga och sociala färdigheterna hos alla som är involverade i skollivet på ett sådant sätt att positiva effekter på inlärnings- och skolklimatet samt på den personliga utvecklingen uppnås. Rådgivningstjänster för skol- och familjeutmaningar är också tillgängliga för föräldrar och vårdnadshavare samt lärare, och hänvisningar till extracurricular tjänster och hjälp görs vid behov.

Socialt arbete i skolan bygger på principerna om

 • Frivillighet: Rådgivningstjänster kan tas emot frivilligt.
 • Sekretess: Jag omfattas av tystnadsplikt. Innehållet i samtal kräver ditt samtycke om det ska föras vidare. Aspekter som rör skydd av barn är uteslutna.
 • Tillförlitlighet: Jag är närvarande och tillgänglig för elever, lärare och föräldrar/familjer. Deras oro tas på allvar.

Skolsocialt arbete är ett samverkansprogram för elever, lärare och föräldrar. Engagemanget och närvaron på plats i skolans vardag är viktig för att vara lättillgänglig för eleverna.

För eleverna

 • Individuell rådgivning, intensivt stöd till enskilda elever (för sociala/emotionella frågor - inget lärandeinnehåll)
 • Klassrelaterade projekt om ämnen som sociala och emotionella färdigheter, konfliktlösning, gränssättning och mycket mer.
 • Förebyggande erbjudanden och rådgivning (icke-våldsam kommunikation, klassgemenskap)


För föräldrar/familjer/vårdnadshavare

 • Rådgivning om skol-, familje- och andra problem
 • Förmedling av stödtjänster
 • Stöd vid övergångar mellan skolor
 • Gemensamma rådgivningssamtal för dig och ditt barn


För lärarna

 • Diskussioner om fall
 • Krisintervention
 • Samarrangemang av föräldrakvällar och projektdagar
 • Rådgivning


Kommittéarbete

Ett annat viktigt arbetsområde är deltagande i arbetsgrupper. På så sätt skapas ett hållbart nätverk mellan de olika samarbetspartnerna i familjernas sociala miljö.