Fasad med texten "Buterland School

Hjälp utanför skolan

Hjälp utanför skolan

Kära barn, kära föräldrar,

Ibland kanske du eller ditt barn vill prata med någon utanför skolan och familjen, anonymt, om era bekymmer, problem och konflikter. Kanske vet du eller de bara inte vad de ska göra. Det är vad Nummer gegen Kummer är till för, för barn och föräldrar:

Rådgivning för föräldrar, barn och ungdomar | Nummer gegen Kummer 
På det federala hälsoministeriets sidor finns mycket information och material om förebyggande i olika kategorier. Till exempel om ämnet ätstörningar eller medieanvändning:

Publikationer om förebyggande i Tyskland - federala hälsoministeriet