Fasada z napisem "Buterland School

Pomoc poza szkołą

Pomoc poza szkołą

Drogie dzieci, drodzy rodzice,

Czasami Ty lub Twoje dziecko możecie chcieć porozmawiać z kimś spoza szkoły i rodziny, anonimowo, o swoich zmartwieniach, problemach i konfliktach. Być może ty lub oni po prostu nie wiecie, co robić. Właśnie po to jest Nummer gegen Kummer, dla dzieci i rodziców:

Doradztwo dla rodziców, dzieci i młodzieży | Nummer gegen Kummer 
Na stronach Federalnego Ministerstwa Zdrowia znajduje się wiele informacji i materiałów dotyczących profilaktyki w różnych kategoriach. Na przykład na temat zaburzeń odżywiania lub korzystania z mediów:

Publikacje na temat profilaktyki w Niemczech - Federalne Ministerstwo Zdrowia