Fasáda s nápisom "Buterlandschule"

Pomoc mimo školy

Pomoc mimo školy

Drahé deti, drahí rodičia,

niekedy sa možno budete chcieť vy alebo vaše dieťa anonymne porozprávať o svojich obavách, problémoch a konfliktoch s niekým mimo školy a rodiny. Možno vy alebo ony jednoducho nevedia, čo majú robiť. Práve na to slúži Nummer gegen Kummer pre deti a rodičov:

Poradenstvo pre rodičov, deti a dospievajúcich | Nummer gegen Kummer 
Na stránkach Spolkového ministerstva zdravotníctva nájdete množstvo informácií a materiálov o prevencii v rôznych kategóriách. Napríklad na tému porúch príjmu potravy alebo používania médií:

Publikácie o prevencii v Nemecku - Spolkové ministerstvo zdravotníctva