Фасада с надпис "Buterlandschule"

Помощ извън училището

Помощ извън училището

Скъпи деца, скъпи родители,

понякога вие или детето ви може да искате да поговорите с някого извън училището и семейството, анонимно, за вашите тревоги, проблеми и конфликти. Може би вие или то просто не знаете какво да правите. Именно за това е предназначен Nummer gegen Kummer - за деца и родители:

Консултации за родители, деца и юноши | Nummer gegen Kummer 
На страниците на Федералното министерство на здравеопазването има много информация и материали за превенция в различни категории. Например по темата за хранителните разстройства или използването на медиите:

Публикации за превенция в Германия - Федерално министерство на здравеопазването