Fasade med bokstavene "Buterlandschule".

Hjelp utenfor skolen

Hjelp utenfor skolen

Kjære barn, kjære foreldre,

Noen ganger kan du eller barnet ditt ønske å snakke anonymt med noen utenfor skolen og familien om bekymringer, problemer og konflikter. Kanskje du eller de bare ikke vet hva de skal gjøre. Det er det Nummer gegen Kummer er til for, for barn og foreldre:

Rådgivning for foreldre, barn og unge | Nummer gegen Kummer 
På sidene til det føderale helsedepartementet finnes det mye informasjon og materiale om forebygging i ulike kategorier. For eksempel om spiseforstyrrelser eller mediebruk:

Publikasjoner om forebygging i Tyskland - Det tyske helsedepartementet