Gevel met het opschrift "Buterland School

Hulp buiten de school

Hulp buiten de school

Lieve kinderen, lieve ouders,

Soms wilt u of uw kind misschien anoniem met iemand buiten school en familie praten over uw zorgen, problemen en conflicten. Misschien weet u of zij gewoon niet wat ze moeten doen. Daar is het Nummer gegen Kummer voor, voor kinderen en ouders:

Begeleiding voor ouders, kinderen en jongeren | Nummer gegen Kummer 
Op de pagina's van het Federale Ministerie van Volksgezondheid vindt u veel informatie en materiaal over preventie in verschillende categorieën. Bijvoorbeeld over eetstoornissen of mediagebruik:

Publicaties over preventie in Duitsland - Ministerie van Volksgezondheid