OGS

OGS

Algemeen

In onze OGS worden kinderen niet alleen elke dag van de week tussen 11:00 en 16:30 uur opgevangen, maar we hebben ook een pedagogische standaard. We hebben momenteel plaats voor 50 kinderen in twee groepen. Ze worden elk verzorgd door een huishoudster en twee verzorgsters en hebben ook een "jumper". Onze OGS heeft twee groepsruimtes met toiletten, wastafels om tanden te poetsen en twee huiswerkruimtes. Daarnaast hebben we een gedeeltelijk verharde buitenruimte met speeltoestellen zoals een draaiend klimrek, een betonnen voetbaltafel en een schoolbord voor buiten. We kunnen 's middags ook onder toezicht op de rest van het schoolterrein (bijv. het voetbalveld) spelen.

Dagelijkse routine

Afhankelijk van het aantal uren wordt er eerst huiswerk gemaakt in de huiswerkbegeleiding en daarna wordt er geluncht, of andersom. De gezamenlijke lunch tussen 12:30 en 13:00 uur is erg belangrijk voor ons en maakt deel uit van onze betrouwbare, stabiele en gezinsachtige structuur die wij onze kinderen willen bieden. De kinderen worden ook betrokken bij het dekken van de tafel, het afruimen van de tafels en het organiseren van de dag.

Na de lunch volgt een rustpauze, die eindigt met de start van de huiswerkbegeleiding vanaf 14:00 uur. Dit wordt aangevuld met lessen van onze leerkrachten die het OGS-personeel ondersteunen bij hun werk. Na het huiswerk en de lunch worden de middagactiviteiten (gezelschapsspelletjes, spelletjes op het schoolplein, leeshoeken, muziekhoeken, knutselen, schilderen, wandelen, koken, bakken,...) dit jaar aangevuld met een Arbitrageclub en een Taekwondoo Club. Om 15:45 uur hebben beide groepen een korte reflectie op de dag. Tussen 16:00 en 16:30 uur kunnen de kinderen opgehaald worden of alleen naar huis gaan.

Onderwijs

Onderwijs speelt ook een belangrijke rol in het dagelijks leven van onze OGS. Wij streven naar een sfeer die gekenmerkt wordt door tolerantie, aandacht, respect en waardering onder de kinderen en alle personeelsleden van onze school. Zelfstandigheid en het vermogen om met conflicten om te gaan moeten worden aangemoedigd, zodat onze kinderen leren verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen te nemen en zo deel gaan uitmaken van onze samenleving.