Den gamle skolebygningen fra siden
Den nye bygningen sett fra skolegården
Nybygget sett fra et parkeringsperspektiv
Tak mellom gammel og ny bygning

de

Nyheter