Fasade med bokstavene "Buterlandschule".

Skolehverdagen

Skolehverdagen

I hverdagen kan det dukke opp mange ulike spørsmål om skoledagen. De viktigste svarene er listet opp til høyre.

Hvis du fortsatt har spørsmål, kan du kontakte enten sekretariatet eller den respektive klasselederen via Schoolfox.