Fasade med bokstavene "Buterlandschule".

Prinsipper for undervisning

Prinsipper for undervisning

Lærere og elever har tett kontakt med hverandre hver dag. Begge grupper har ulike oppgaver. Disse må respekteres av den andre gruppen.

Alle lærere har rett til å undervise uten forstyrrelser og dermed plikt til å sørge for god undervisning.

Alle elever har rett til å få god undervisning og plikt til å sørge for at undervisningen foregår uten forstyrrelser.

Alle må akseptere andres rettigheter og oppfylle sine plikter.

fra Heidrun Bründel, Erika Simon: Die Trainingsraum-Methode. Klasseromsforstyrrelser - klare regler, klare konsekvenser (2013)