Fassaad kirjaga "Buterlandschule".

Õpetamise põhimõtted

Õpetamise põhimõtted

Õpetajad ja õpilased töötavad iga päev tihedas kontaktis. Mõlemal rühmal on erinevad ülesanded. Neid peab teine rühm austama.

Igal õpetajal on õigus õpetada häireteta ja seega kohustus tagada hea õppetöö.

Igal õpilasel on õigus saada head õpetust ja kohustus tagada häireteta õppetöö.

Igaüks peab aktsepteerima teiste õigusi ja täitma oma kohustusi.

alates Heidrun Bründel, Erika Simon: Die Trainingsraum-Methode. Klassirikkumised - selged reeglid, selged tagajärjed (2013)