Фасада с надпис "Buterlandschule"

Принципи на преподаване

Принципи на преподаване

Учителите и учениците работят в тесен контакт помежду си всеки ден. И двете групи имат различни задачи. Те трябва да се спазват от другата група.

Всеки учител има право да преподава без смущения и следователно е длъжен да осигури добро преподаване.

Всеки ученик има право да получи добро преподаване и е длъжен да гарантира, че преподаването е без смущения.

Всеки трябва да приема правата на другите и да изпълнява задълженията си.

от Heidrun Bründel, Erika Simon: Die Trainingsraum-Methode. Нарушения в класната стая - ясни правила, ясни последствия (2013 г.)