Fasáda s nápisom "Buterlandschule"

Zásady vyučovania

Zásady vyučovania

Učitelia a žiaci sú každý deň v úzkom kontakte. Obe skupiny majú rôzne úlohy. Tie musí druhá skupina rešpektovať.

Každý učiteľ má právo na nerušené vyučovanie, a teda povinnosť zabezpečiť kvalitné vyučovanie.

Každý žiak má právo na kvalitné vyučovanie a povinnosť zabezpečiť nerušené vyučovanie.

Každý musí akceptovať práva iných a plniť si svoje povinnosti.

z Heidrun Bründel, Erika Simon: Die Trainingsraum-Methode. Vyrušovanie v triede - jasné pravidlá, jasné dôsledky (2013)