Fasáda s nápisom "Buterlandschule"

Domáce úlohy

Ako dlho musí moje dieťa robiť domáce úlohy?

Ministerstvo pre školy a vzdelávanie spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko stanovuje čas na domáce úlohy pre 1. a 2. ročník na 30 minút a pre 3. a 4. ročník na 45 minút.

Deti, ktoré navštevujú OGS, si tam zvyčajne robia aj domáce úlohy.
Ako rodičia by ste však mali domáce úlohy stále pozorne kontrolovať. Dôvodom je, že tamojší pedagogický personál nemá vždy čas na kontrolu správnosti domácich úloh. Napriek tomu sa vynakladá maximálne úsilie na to, aby sa domáce úlohy skontrolovali.