Gevel met het opschrift "Buterland School

Huiswerk

Hoe lang moet mijn kind huiswerk maken?

Het Ministerie voor Scholen en Onderwijs van de deelstaat Noordrijn-Westfalen stelt de huiswerktijd voor klas 1 en 2 vast op 30 minuten en voor klas 3 en 4 op 45 minuten.

Kinderen die naar de OGS gaan, maken daar meestal ook hun huiswerk.
Toch moet u als ouders het huiswerk goed controleren. De reden hiervoor is dat de pedagogisch medewerkers daar niet altijd de tijd hebben om het huiswerk op juistheid te controleren. Toch wordt er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het huiswerk gecontroleerd wordt.