Πρόσοψη με την επιγραφή "Buterlandschule"

Εργασία στο σπίτι

Πόσο καιρό πρέπει να κάνει το παιδί μου εργασία για το σπίτι;

Το Υπουργείο Σχολείων και Εκπαίδευσης του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας ορίζει ως χρόνο για την κατ' οίκον εργασία 30 λεπτά για τις τάξεις 1 και 2 και 45 λεπτά για τις τάξεις 3 και 4.

Τα παιδιά που φοιτούν στο OGS συνήθως κάνουν εκεί και τις εργασίες τους.
Ωστόσο, ως γονείς θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά τις εργασίες. Ο λόγος για αυτό είναι ότι το παιδαγωγικό προσωπικό εκεί δεν έχει πάντα το χρόνο να ελέγχει τις εργασίες για το σπίτι ως προς την ορθότητά τους. Παρ' όλα αυτά, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες στο σπίτι ελέγχονται.