Πρόσοψη με την επιγραφή "Buterlandschule"

Schoolfox

Schoolfox

Το Schoolfox είναι η κεντρική μας εφαρμογή για την επικοινωνία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. Μπορείτε να εγγραφείτε εκεί με τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης, τον οποίο θα λάβετε ήδη στην πρώτη ενημερωτική βραδιά για τους νέους μαθητές του σχολείου.