Πρόσοψη με την επιγραφή "Buterlandschule"

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Υπάρχει δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο Buterland School.
Όλα είναι δυνατά εδώ, από μια μονοήμερη πρακτική άσκηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.


Επικοινωνία για πρακτική άσκηση

J. Doods

κα Doods (υπεύθυνη κατάρτισης για όλα τα θέματα που αφορούν το πρόγραμμα κατάρτισης στο σχολείο)

 j.doods@bls.schule.gronau.de
02562 965012 (γραμματεία)