Fasad med texten "Buterland School

Praktik

Praktik

Det finns möjlighet att göra praktik på Buterlandskolan.
Här är allt möjligt, från en dags praktik på gymnasiet till en praktiktermin.


Kontakt för praktikplatser

J. Doods

Fru Doods (utbildningsansvarig för alla frågor som rör utbildningsprogrammet vid skolan)

 j.doods@bls.schule.gronau.de
02562 965012 (sekretariat)