Фасада с надпис "Buterlandschule"

Стаж

Стаж

Възможно е да се провеждат стажове в училище Buterland.
Тук е възможно всичко - от еднодневен стаж в средното училище до стажантски семестър.


Контакт за стажове

J. Doods

Г-жа Doods (отговорник по обучението по всички въпроси, свързани с програмата за обучение в училището)

 j.doods@bls.schule.gronau.de
02562 965012 (секретариат)