Фасада с надпис "Buterlandschule"

Отпуск

Отпуск на дете

Класният ръководител може да предостави отпуск за не повече от три дни. След изтичането на този срок директорът трябва да вземе решение за отпуска. Непосредствено преди и след ваканцията ученикът не може да получи отпуск (с няколко изключения).